کانال های تبادلی

@bglnd
کانال تلگرام بگالندع
۲۱۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام بگالندع

#٢٣_آذر#اينجـا_از_چُـس_نالهـ_خبــري_نيستـــ#منبــعِ_كزشـراتــع_چنتـا_ديــوونع#لفتــ_كــون_نيستـــ_نديــن

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!