کانال تلگرام بی مملکت
۲۶۷ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام بی مملکت

کانال بی مملکت با هدف رصد بی مملکت ها و تحولات سیاسی ضد مملکت افتتاح گردید گزارش / تحلیل اختصاصی با ماهیت طنز سیاسیadmin: @pm_bm


بالا