کانال تلگرام زیست شناسی_شیخی
۱.۸K نفر
۱۶ بازدید
ورزشی

کانال تلگرام زیست شناسی_شیخی

زیست شناسی کنکور همراه با دکتر مهدی شیخیمدرس زیست شناسی برنامه های اوج یادگیری شبکه 2 سیما و آینده موفق @mehdi_sheykhiجهت تبادل كانال :@nargesbiotechttp://instagram.com/_u/biology_sheikhiبالا