کانال های تبادلی

@bionicsbiomimicrybiomimetics
کانال تلگرام Bionics, Biomimicry, Biomimetics ©
۳۴۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
۲۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Bionics, Biomimicry, Biomimetics ©

This channel is for all scientist , industrial designers, concept designers and anybody that enjoy nature and inspired by nature.Contents will be shared in Perisan & English Languages.کانال رسمی: بایونیک، بایومیمیکری و بایومیمتیکBy: @mgconcepts

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!