کانال های تبادلی

@biparvayee
کانال تلگرام بی‌پروا، همچون مردی برهنه، در برابر تیر
۶۹۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۵
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام بی‌پروا، همچون مردی برهنه، در برابر تیر

هنر، جنون‌ست...جنون، بی‌پروائی‌ست...بی‌پروائی، اما، فقط بی‌پروائی‌ست...نقدها، پیشنهادها و ارسال مطالب : @bahman_barahman

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!