کانال تلگرام بی‌پروا، همچون مردی برهنه، در برابر تیر
۶۹۵ نفر
۷ بازدید

کانال تلگرام بی‌پروا، همچون مردی برهنه، در برابر تیر

هنر، جنون‌ست...جنون، بی‌پروائی‌ست...بی‌پروائی، اما، فقط بی‌پروائی‌ست...نقدها، پیشنهادها و ارسال مطالب : @bahman_barahmanبالا