کانال های تبادلی

@birjand_my_city
کانال تلگرام بیرجند شهر من
۱۷.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱
۱۵۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام بیرجند شهر من

بیرجند شهر منبزرگترين رسانه مجازي استان خراسان جنوبيشناسه اصالت كانالyon.ir/0561ارسال تصوير و بيان ديدگاه@birjand_shahre_manتبليغات@birADS

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!