کانال تلگرام تکیه سیدالشهداء (ع) بیرجند
۱۱۳ نفر
۱۴ بازدید
شهدا

کانال تلگرام تکیه سیدالشهداء (ع) بیرجند

تکیه سیدالشهداء(ع) بیرجند جلسات هفتگی:یکشنبه شب ها ساعت ۲۰:۳۰ جمعه ها دعای پرفیض ندبه ساعت۶صبحسجادشهر؛ماژانی؛سنبل؛پلاک۳۳| join Us | @Birjand_Tekyeبالا