کانال تلگرام بیسیم چی
۵۴۰ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام بیسیم چی

اخبار لحظه ای و تفصیلی از واحدهای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) کانال اصلی بسیج: @Basijisu_irمدیر کانال: @basij_isuروابط عمومی: ۰۹۱۹۹۸۰۱۰۲۰


بالا