کانال تلگرام آموزش منابع وکالت و قضاوت
۸.۶K نفر
۱۶ بازدید
آموزشی

کانال تلگرام آموزش منابع وکالت و قضاوت

〰گروه آکادمی حقوق〰https://telegram.me/joinchat/BEV1-D5kjXVk1mNBjNA6vgتدریس موردی اصول ، آ.د.م و تعهدات مدنیکانال آکادمی ((بیطرفان))@bitarafanvekalatارتباط با مدیریت @M6w110بالا