کانال های تبادلی

@ahkamchannel
کانال تلگرام واجب است بدانیم!
۵۴۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۲۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام واجب است بدانیم!

آموزش احکام کاربردی** هر روز سه مسئله+ قریب به اتفاق مسائل این کانال بر اساس فتوای مقام معظم رهبری می باشد./ منبع اکثر مسائل: www.leader.ir چرا نظر سایر مراجع درج نمی شود؟ https://t.me/ahkamchannel/236@ahkamchannel

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!