کانال تلگرام واجب است بدانیم!
۶۸۴ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام واجب است بدانیم!

آموزش احکام کاربردی** هر روز سه مسئله+ قریب به اتفاق مسائل این کانال بر اساس فتوای مقام معظم رهبری می باشد./ منبع اکثر مسائل: www.leader.ir چرا نظر سایر مراجع درج نمی شود؟ https://t.me/ahkamchannel/236@ahkamchannelبالا