کانال تلگرام بادی بالانس، ورزش قرن
۱.۱K نفر
۳۴ بازدید
ورزشی

کانال تلگرام بادی بالانس، ورزش قرن

بیتا بردبارآذری بنیانگذار و مسئول کمیته بادی بالانس در ایران فدراسیون ورزشهای همگانی شعار سال ۹۶ کمیته بادی بالانس زبان بین المللی جسم و روح تماس با کمیته ۰۹۳۰۴۱۰۲۸۴۲ خلق جادوی تناسب اندام


بالا