کانال تلگرام یارسان
۱۳.۱K نفر
۲۳۷ بازدید

کانال تلگرام یارسان

هو اول و آخرم یاریاری چوار چیون باوری و جاراستی و نیستی،پاکی و ردآID admin: @sanyar_atashin.Instagram.com/ahle_haqکد شامد : 1-1-1090-61-4-1


بالا