کانال تلگرام ﺑﻏ̣̐ﺿ شﺑاﻧھه
۴۶۷ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام ﺑﻏ̣̐ﺿ شﺑاﻧھه

اینقـدر راه میرم راه میرم تا نفس بگیـــره️میخــوام بوی الکل کل این شهر رو بگیـــرهمیخوام تو عالــم مسـتیباز فک کنـم که هستــی اصلا انگار نه انگار که دلمــو شکستـی•|create @samyar19Notabodol


بالا