کانال های تبادلی

@boghze_shekas_teh
کانال تلگرام بٰٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖغٖٖٖٖٖض شٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖکسته
۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۳۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام بٰٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖغٖٖٖٖٖض شٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖکسته

╱◥████◣‌│田│▓ ∩ │◥███◣‌‌‌╱◥◣ ◥████◣田∩田│‌│╱◥█◣║∩∩∩ ║◥███◣we're a generation that eat breakfast for morning,Lunch for evening,and sadness for night.:)#ترجمه ما نسلى هستيم كه صبحا صبحونه ميخوريم،ظهرها نهار،و شبها غصه.!#Mادمــــین@Majid_180

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!