کانال تلگرام بوکان پرس | Bokan
۱.۱K نفر
۲۴ بازدید

کانال تلگرام بوکان پرس | Bokan

«بوکان پرس» افتخار دارد که دست اخوت به هیچ جریان سیاسی ای نداده و در بازتاب اخبار و انعکاس ‏رویدادها واقعیت را مدنظر خود قرار دهد.ارتباط با مابالا