کانال تلگرام Bomrani Channel
۴.۹K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام Bomrani Channel

کانالِ رسمیِ گروه بُمرانیاخبارِ فعالیت ها، کنسرت ها و آلبوم هاانتشارِ ویدئو کلیپ ها و موزیک هادرجِ اشعار و آکورد هابالا