کانال تلگرام بنياد فرهنگ زندگی - سهیل رضایی
۴۸.۹K نفر
۱۲۱ بازدید
فرهنگ و هنر

کانال تلگرام بنياد فرهنگ زندگی - سهیل رضایی

مرکزآموزش خودشناسی به روش پروفسوریونگ برای ایجادتغییرهمه ابعادزندگی باسمینار،کتاب،CDوآنلاین 88524100-3/bonyadonline.irاینستاگرام؛instagram.com/bonyadfarhangzendegiبرگزارکننده سمینار یکروزه نقشه راه ایجاد تغییروپیشرفت درزندگی؛http://goo.gl/4VZ9Qmبالا