کانال تلگرام English with Shahrooz
۱۱۵ نفر
۲۰ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام English with Shahrooz

خدمات زبان انگلیسی تدریس خصوصی. مکالمه و بحث آزاد به انگلیسی ( در تهران) ترجمه کتبی. عمومی و تخصصی. مترجم شفاهی و همراه. نگارش و ویرایش مکاتبات. اداری و غیر اداری. آیلتس. تافل. شهروز / ارتباط مستقیم @shahrooz47بالا