کانال تلگرام Boom work
۲۸۲ نفر
۲۱ بازدید

کانال تلگرام Boom work

Being happy with your jobهمراه با شما در سازمان شیوه های نوین مدیریت منابع انسانی را پیاده سازی کرده و طرح های مدونی برای استخدام،مدیریت عملکرد و انگیزش کارکنان طراحی می کنیم. مریم حنطوش زاده-مدرس و مشاور منابع انسانیارتباط با ادمین @MHantooshzadeh


بالا