کانال تلگرام بوسه ی شعر
۱.۱K نفر
۱۷ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام بوسه ی شعر

شعر و بوسه را که داشته باشی،مرگ چه دارد که از تو بستاند....@Alisoruosh < ارتباط


بالا