کانال تلگرام بشقاب سبز
۴.۷K نفر
۲۴ بازدید

کانال تلگرام بشقاب سبز

‎هر بشقاب سبز، يك پرچم صلح‎به جنبش دوشنبه و چهارشنبه هاي بدون گوشت بپيوندين‎ارتباط جهت تبليغ و تبادل @Saharrrri ‎ارتباط با ادمين @helia24527بالا