کانال تلگرام Bostanfarhang
۱۰۷ نفر
۲۲ بازدید

کانال تلگرام Bostanfarhang

بوستان فرهنگ و ادب Channel : https://telegram.me/bostanfarhang@bostanfarhangهر کس باید روزانهیک آواز بشنودیک شعــرخوب بخواندیک اثرهنـری خوب نگاه کندو درصورت امکانچند کلمه حرف منطقی بزنــد ... #گوته ارتباط با معاونت کانال : @ghafffarبالا