کانال تلگرام بوی باران
۱.۲K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام بوی باران

باران...این جاودانه ترین ماندنی قلب هاچه بی امان می بارد بر چتر دلتنگی هایمردی که صبوری و شبگردی رابا کوله باری از رنج های گذشته؛انتخاب کرده ؛ تا اشک های جاری شده ازگونه اش را به باران بیچاره نسبت دهد...relations: @adamdalir @Qaxal_ir


بالا