کانال تلگرام چهره ها
۳.۶K نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام چهره ها

در این کانال به شرح حال بزرگان و مشاهیر جهان در زمینه های مختلف... میپردازم.و بنا دارم با بی طرفی کامل این کار را انجام دهم.http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-69362-61-3-2بالا