کانال تلگرام بزرگمهر حسين پور
۲۴.۳K نفر
۲۶ بازدید

کانال تلگرام بزرگمهر حسين پور

هر کس باید روزانه یک آواز بشنود ،یـک شعــر خـــوب بــخـــوانـــدبه یـک اثـر هنــری خــوب نگاه کنــــد ،و در صورت امکانچنـد کلمه حــرف منطقی بزنــد ... !گـوته


بالا