کانال های تبادلی

@akbarbayat14
کانال تلگرام Public management- مدیریت دولتی
۳۰۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۴۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Public management- مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!