کانال تلگرام Cafe technology
۲۹K نفر
۳۶ بازدید

کانال تلگرام Cafe technology

کانال "کافه تکنولوژی" به همت تعدادی از علاقمندان عرصه فناوری و نوآوری راه اندازی شده است تا از اين طريق رسالت خود را در زمینه اطلاع رسانى به مخاطيبن حوزه فناوری و نوآوری به احسن وجه انجام دهیم shamadcode=1-4-61-1294-1-1بالا