کانال تلگرام کافه غزل
۲۰۲ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام کافه غزل

در روزهای شلوغ و بی نظم دنیای مجازی، کافه غزل؛ یک گوشه ی دنج، برای نوشیدن شعرهایی است که با دقت انتخاب شده اند...


بالا