کانال تلگرام CaffeCinema
۸۴۴ نفر
۶ بازدید
فیلم

کانال تلگرام CaffeCinema

برای شما این چیزی بیش از یک فیلم نیست. برای من امّا همه‌ی زندگی‌ام است.فرانسوآ تروفو - کایه دو سینما 1980بالا