کانال تلگرام کافه اشنو
۵۷.۵K نفر
۲۰۶ بازدید

کانال تلگرام کافه اشنو

مجله فرهنگی و ادبی "کافه اشنو"تبلیغات @Tablqدبیر عکس @Saeidgoliiبخش ادبی @Nader_Panahzadehسردبیر @hajizadehjalal_______________________________فست بوک @qf_criticهمزبانی @Mrzhashemiنقاشی و کارتون @Jangi_rezaواکمن داود. @Mrdavod@caffeeshnoبالا