کانال تلگرام کافهپاتوق
۲۰۷ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام کافهپاتوق

"وضو" می گیرم از اشک هایم ...روی به "قبله" ی دلتنگی می ایستمبرای داشتنت "نیت" می کنم ..." الله اکبر "عجب صبری دارد"دلم" ...◌◎○ڪٰافِـہ پٰاتُـوقْ○◎◌ ارتباط با ما@Mohamad136370


بالا