کانال تلگرام تايماز مييانالى
۱۹۷ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام تايماز مييانالى

تایماز مییانالی نین شعرلری و دیکلمه لرینین کانالی


بالا