کانال تلگرام کنفرانس بین المللی دبی
۲۵۶ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام کنفرانس بین المللی دبی

کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار– شهر دبی و مصدرتنها کنفرانس معتبر دانشگاهی در رشته های مهندسی ساختمان در اماراتhttps://telegram.me/joinchat/CBlt6zwmIl1Tgth3vkdecg


بالا