کانال های تبادلی

@catcac
کانال تلگرام دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
۵۷۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۹
۲۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

این کانال توسط انجمن علمی دانشکده مدیریت میگردد

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!