کانال تلگرام www.CbConf.ir
۵۲۹ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام www.CbConf.ir

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر23 اردیبهشت 95 . تلفن دبیرخانه کنفرانس:09010879535info@cbconf.ir


بالا