کانال تلگرام سخنان ناب
۲.۱K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام سخنان ناب

بـی خـردیاسـارت بـه دنبـال دارد و خـرد موجبآزادی و رهایـی است...فردوسی@ccciiiiii


بالا