کانال تلگرام sweetlove️
۶۸۴ نفر
۱۱ بازدید
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام sweetlove️

ولکام تو سویت لا‌ودُختَري دَر اين اُطاق بود كِــه حَرفايَش را خوردحَرف هايَش سَمي بود وَ دُختَرَك مُرد!//تراوشات ذِهني يِك شيزوفرني⍣-اين زوزه هاي اَخَرين نْسلِ دِراكولاست-⋆با# يا اِسم چَنِل كُپي شَوَد!⋆بالا