کانال تلگرام KIAU
۲۵۵ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام KIAU

Kiau channel @moltajiعمران @k_safaritabarکامپیوتر @Hamed_designerبرق @San_Ikerصنایع @Amir_Dorostkarمکانیک @moltajiIT @Alirezaa_chغ ر


بالا