کانال های تبادلی

@channelgisel
کانال تلگرام ️گیسل
۶۲۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
۳۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ️گیسل

https://telegram.me/joinchat/BMJ58D90vTx9rCXeq3wdEA آدرس دیلمان.ملومه.روستایگیسل ارسال مطالب و انتقاد وپیشنهاد مراجعه به

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!