کانال های تبادلی

@chap_va_tabligati_jahani
کانال تلگرام چاپ و تبلیغاتی جهانی
۴۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۱۷ بازدید
مشاهده کانال
لینکدونی و تبلیغات

کانال تلگرام چاپ و تبلیغاتی جهانی

همکار #آژانس_تبلیغاتی_هدف و #چاپ_امید_نو_اندیش_بوکان پذیرش آگهی تبلیغاتی*در کانال انجامکلیه امور چاپی و تبلیغی . شامل _فاکتور . سربرگ زیرنویس . قرارداد . قولنامه مبایعه نامه . انواع کارت ویزیت . نایلکس و هدایایی تبلیغاتی @chape_jahani1

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!