کانال تلگرام کاریزما مشاور
۱.۲K نفر
۱۲ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام کاریزما مشاور

ارايه خدمات روانشناسي صنعتي سازماني ومشاوره مديريتادمين:احمدرضافتوّتدكتراي روانشناسي صنعتي سازمانيتنهاعضوايراني انجمن روانشناسي هوانوردي آمريكا️021-66913948www.charismaco.comarfotovvat


بالا