کانال تلگرام چروند
۲.۸K نفر
۱۹ بازدید

کانال تلگرام چروند

جملاتی منطبق با واقعیت زندگی. جملات چروند، بیش از آنکه انگیزشی باشند، درد آورند، چرا که هیچ آگاه شدنی، بدون درد نیست.www.charvand.irصفحه ی اینستاگرام:https://instagram.com/charvand.irارتباط:@charvand_supportامکان تبلیغ و تبادل وجود ندارد.


بالا