کانال تلگرام چتردانش اهواز
۱۸.۷K نفر
۲۲۴ بازدید

کانال تلگرام چتردانش اهواز

برگزار کننده دورههای آموزشی آمادگی وکالت،قضاوت،ارشدبابیش از۱۹نفرقبولی دروکالت۹۵آدرس:بین خ۱۹و۲۰غربی کیانپارس روبروی مرومجتمع هدیه طبقه۳ساعات کارنمایندگی: صبح ها10تا 12:30عصرها5تا8شبتلفن: 09168076040


بالا