کانال های تبادلی

@chavoshchannel
کانال تلگرام چاوش
۲۰۵ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۲۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام چاوش

خویشاوندی تنها حاصل وابستگی های خونی نیست، رشته پیوندهای قلب و ادراك نيز وجود دارند.منتسكيو

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!