کانال تلگرام چله
۴۳۵ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام چله

پنجره این صفحه به سمت ابدیت باز می شود...به سمت خاکساری خاندان نور...و ابدیت یعنی تنفس در هوای اهل بیت آفتاب...فما أحلی اسماءکم...ارتباط با مدیر: @nakhli


بالا