کانال تلگرام نقاشی با کودکان
۶.۸K نفر
۳۳ بازدید
خانواده

کانال تلگرام نقاشی با کودکان

#الف گروه سنی 3تا6سال و افراد مبتدی#ب گروه سنی 6تا9 وافراد مبتدی#ج گروه سنی 9به بالا وافرادی که. مراحل قبلی را طی کرده اند


بالا