کانال تلگرام مهندسان عمران استان مرکزی
۱۵۴ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام مهندسان عمران استان مرکزی

این کانال با هدف ارتباط مهندسان جوان و آموزش مسایل درسی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران ایجاد شده استارتباط با ادمین کانال@Iliya313


بالا