کانال تلگرام ‌سراسری‌وجامع‌پایه‌ششم
۲۶.۹K نفر
۳۵ بازدید

کانال تلگرام ‌سراسری‌وجامع‌پایه‌ششم

کانالی بسیارمفیدبرای معلمان‌ودانش آموزان ششمآزمونها،جزوات،فیلمهامدیرکانال: @Majid_aaaaهزینه تبلیغ درکانال:ساعتی 15 هزارتوماناین کانال مورد تایید وزارت ارشاد اسلامی است: http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-67978-61-3-1بالا