کانال های تبادلی

@class6chanel
کانال تلگرام ‌سراسری‌وجامع‌پایه‌ششم
۲۳.۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۴۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ‌سراسری‌وجامع‌پایه‌ششم

کانالی بسیارمفیدبرای معلمان‌ودانش آموزان ششمآزمونها،جزوات،فیلمهامدیرکانال: @Majid_aaaaهزینه تبلیغ درکانال:ساعتی 15 هزارتوماناین کانال مورد تایید وزارت ارشاد اسلامی است: http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-67978-61-3-1

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!