کانال تلگرام کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
۱.۹K نفر
۸۲ بازدید
علم و فناوری پزشکی و طب

کانال تلگرام کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

برنامه پزشکان کلینیک، نحوه رزرو نوبت، تغییرات در برنامه، اخبار کلینیک ، به صورت روزانهارتباط با ادمین@Eng_arabameri1995بالا