کانال تلگرام ژنتیک بالینی
۱.۳K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام ژنتیک بالینی

اين كانال به منظور توسعه دانش ژنتيك باليني راه اندازي شده است. باز نشر مطالب با ذکر نام و لینک کانال آزاد است تماس با مدير: @Clinicalgenomicsوب سايت ژنتيك باليني: Http://clinicalgenetics.ir


بالا